en

Vårt arbete för hållbarhet på öarna

Väderöarnas natur är oerhört värdefull och området är ett eget naturreservat. Både på land och under havsytan finns ovanliga miljöer värda att skyddas. Bland annat ligger ett av Sveriges två levande korallrev här.

För oss är det därför extra viktigt att ta hand om vårt restavfall och se till att belastningen på ön blir så liten som möjligt. Som gäst har du också ett ansvar att vara varsam och visa respekt för naturen.

Vårt vatten kommer från havet, det avsaltas och filtreras i vår anläggning i gästhamnen. Vattnet i kranarna går utmärkt att dricka. Under lotsarnas tid använde de regnvatten, någon brunn finns inte. Idag måste vi också vara försiktiga och varsamma i vår vattenkonsumtion, även om havet känns oändligt kan vår anläggning bara producera en viss mängd varje dag.

Vi har ett eget reningsverk som effektivt renar allt avloppsvatten. Det går igenom en lång process för att sedan komma ut som en gödselkaka som vi sedan fraktar tillbaka till fastlandet. Reningsverket är mycket känsligt och vi är mycket noga med vilka medel vi använder vid städning och jobbar för att se till att vi inte överbelastar systemet. Det är mycket noga att vi inte får ner medel eller saker som kan sätta igen systemet och vi ber också alla som gästar oss på ön att visa hänsyn.

KLIMATSMARTSEMESTER.SE